Zelena gora

Zelená Hora, Czech Republic, by Jan Blažej Santini-Aichl, František Benedikt Klíčník, Jan Pavel Čechpauer – Řehoř Thény, 1719–1722